Enquête Universiteit Utrecht i.s.m. CBG

 

Ga rechtstreeks naar de enquête (via SurveyMonkey, opent in nieuw scherm)

 

 

'Arbor consanguinatis'; Boutillier, Jean, 1539. La grant somme rural (Paris). Bron: Yale Law Library / Wikimedia CommonsGeachte bezoeker,

 

Dank voor uw belangstelling voor ons onderzoek en enquête! Op deze pagina leggen we u graag uit hoe wij genealogische gegevens willen gaan gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. We willen bij voorbaat benadrukken dat het in ons onderzoek niet zal gaan om de publicatie van individuele gegevens of van stambomen; het gaat in ons onderzoek vooral om de verzameling van gegevens in zijn geheel.

 

Het onderzoek waarvoor we genealogische gegevens willen verzamelen, heeft voornamelijk betrekking op twee specifieke onderzoekslijnen binnen ons onderzoeksteam:

 

  • het huwelijkspatroon en de samenstelling van huishoudens in Noordwest-Europa
  • het verschil in levensverwachting tussen Noordwest-Europa en bijvoorbeeld Zuid-Europa en de mogelijke oorzaken van dit verschil.

 

Instituties

 

Al in de Middeleeuwen zien we met name in Noordwest-Europa zorg die in de rest van de wereld meestal binnen het eigen gezin of huishouden geleverd werd, overgenomen worden door organisaties en instellingen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld zichzelf verzekeren van een verzorgde oude dag door zich in te kopen in zogenaamde proveniershuizen. We vermoeden dat de sterke opkomst van dergelijke instituties in de Lage Landen sterk te maken heeft met het huwelijkspatroon, de samenstelling van het huishouden, en de gemiddelde levensverwachting in deze regio.

 

Huwelijkspatroon

 

Reeds vanaf De zogenaamde Hajnal-lijn. Bron: Wikimedia Commonsde late Middeleeuwen blijkt er een  verschil in huwelijkspatroon te bestaan tussen het oosten van Europa (ten oosten van de lijn Triëst - Helsinki) en West-Europa: in het Westen trouwen mannen en vrouwen gemiddeld op latere leeftijd, het leeftijdsverschil tussen man en vrouw bij eerste huwelijken is er kleiner, en het aantal mannen en vrouwen dat altijd ongehuwd blijft ligt hoger dan in Oost-Europa. Voeg daarbij nog het gegeven dat nieuwe koppels in deze regio over het algemeen ook een nieuw huishouden vormden (neo-localiteit) en het verschijnsel dat huwelijken in West-Europa in beginsel gebaseerd waren op consensus tussen de beide huwelijkspartners en je hebt een huwelijkspatroon dat in de literatuur bekend staat als het Europese Huwelijks patroon (European Marriage Pattern). Dit fenomeen is als eerste beschreven in 1965 door de wetenschapper John Hajnal (1923-2008); de denkbeeldige scheidingslijn tussen Oost- en West-Europa wat betreft het Europese Huwelijks Patroon is daarom naar hem de Hajnal-lijn genoemd (zie afbeelding). We vermoeden dat dit huwelijkspatroon niet alleen heeft geleid tot een hogere gemiddelde levensverwachting, maar ook dat de effecten die dit patroon had op de levenscyclus van individuen, bijgedragen heeft tot het ontstaan en bloeien van de instituties.

 

Levensverwachting

 

Dit is het punt waarvan we nu eigenlijk nog het minste weten. We weten wel dat de gemiddelde levensverwachting in Noordwest-Europa, en dan met name in de Lage Landen en Engeland, in de late Middeleeuwen en de vroegmoderne periode een aantal jaren hoger ligt dan in bijvoorbeeld Spanje en Italië. Ons nieuwe onderzoek zal zich met name gaan richten op het analyseren van zowel biologische als sociale en economische factoren die mogelijk dit verschil (mede) hebben veroorzaakt. Daarbij kijken we uiteraard ook wat daarbij de relatie is met het dan geldende regionale huwelijkspatroon en de destijds bestaande instituties.

 

Het belang van uw gegevens voor de wetenschap

 

Voor ons onderzoek naar bovenstaande zaken hebben we veel gegevens nodig. Daarbij gaat onze belangstelling uit naar vooral genealogische onderzoeken, omdat we daarin de langetermijnevolutie van bepaalde factoren kunnen nagaan. We gebruiken daarbij de gegevens alleen voor statistieken; u hoeft dus niet bang te zijn dat we specifieke gegevens uit uw onderzoeksresultaten zullen publiceren. In eerste instantie doen we nu onderzoek naar de methodologie van genealogisch onderzoek om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van het gebruik van genealogische gegevens en van de bereidheid van genealogen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. We doen dat door middel van een enquête, die is opgezet in samenwerking met het Centraal Bureau voor Genealogie

 

In tweede instantie zullen we belangstellenden rechtstreeks benaderen met het verzoek of we onderzoeksgegevens mogen gebruiken voor ons statistisch onderzoek.

 

We hopen op uw deelname!!

 

Ga rechtstreeks naar de enquête (via SurveyMonkey, opent in nieuw scherm)

 

Meer informatie

 

Ons onderzoek wordt vooral uitgevoerd door een team van onderzoekers werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werken we samen met het Centraal Bureau voor genealogie en diverse wetenschappers van andere Europese universiteiten. 

 

Voor meer informatie over de achterliggende projecten van ons onderzoek verwijzen we u graag naar de rest van onze (Engelstalige) website, met name naar de Projects-pagina.

 

Enquête

 

Ga rechtstreeks naar de enquête (via SurveyMonkey, opent in nieuw scherm)