Genealogie voor wetenschap

   

Geachte bezoeker,

 

Dank voor uw belangstelling voor ons onderzoek! Op deze pagina leggen we u graag uit hoe wij genealogische gegevens willen gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. En hoe ook u hieraan kunt bijdragen! We willen bij voorbaat benadrukken dat het in ons onderzoek niet zal gaan om de publicatie van individuele gegevens of van stambomen; het gaat in ons onderzoek vooral om de verzameling van gegevens in zijn geheel.

Het onderzoek

 

Het onderzoek waarvoor we genealogische gegevens willen verzamelen, heeft voornamelijk betrekking op twee specifieke onderzoekslijnen binnen ons onderzoeksteam:

 

  • het huwelijkspatroon en de samenstelling van huishoudens in Noordwest-Europa
  • het verschil in levensverwachting tussen Noordwest-Europa en bijvoorbeeld Zuid-Europa en de mogelijke oorzaken van dit verschil.

 

Onderzoeksonderwerpen zijn daarbij o.a. de opkomst van instituties, het Europese Huwelijkspatroon, en de gemiddelde levensverwachting.

 

In ons onderzoek kijken we met name hoe de samenstelling van de bevolking is ontstaan en hoe deze zich in het verleden heeft ontwikkeld. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar zaken als de gemiddelde levensverwachting, huwelijkspatronen, en de opkomst van allerlei instituties zoals begijnhoven, instellingen voor ouderenzorg, etc.. Ook bekijken we hoe de ontwikkelingen uit het verleden ons leven van vandaag hebben beïnvloed.

'Arbor consanguinatis'; Boutillier, Jean, 1539. La grant somme rural (Paris). Bron: Yale Law Library / Wikimedia Commons
Het belang van uw gegevens voor de wetenschap

 

Genealogische gegevens kunnen zeer bruikbaar zijn voor ons onderzoek. Deze gegevens bevatten namelijk informatie over vele generaties heen. Bovendien hebben deze gegevens te maken met vele verschillende demografische verschijnselen. Uw gegevens zijn dus voor ons een waardevolle bron van informatie!

'Arbor consanguinatis'; Boutillier, Jean, 1539. La grant somme rural (Paris). Bron: Yale Law Library / Wikimedia Commons
Wat krijgt u er voor terug?

 

We willen uiteraard ook wat terugdoen voor uw bijdrage aan ons onderzoek. Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van systemen om grote verzamelingen genealogische bestanden te analyseren.

 

 

Zodra we voldoende gegevens verzameld hebben, richten we ons ook op het ontwikkelen van een systeem waarmee uw individuele stamboom vergeleken kan worden met de algemene demografische trends in de samenleving op dat moment en die regio waaruit uw gegevens stammen. Dit systeem kunnen we uiteraard alleen ontwikkelen als er ook voldoende gegevens aangeleverd worden!

 

Privacy

 

We weten dat uw gegevens het werk zijn van soms jarenlang onderzoek en soms privacygevoelige informatie bevatten. Daarom willen we benadrukken dat we met zorg met de door u geleverde gegevens omgaan. Voor ons onderzoek gebruiken we alleen geaggregeerde gegevens (grote gegevensverzamelingen, waarin de individuele stambomen niet meer te herkennen zijn). We zullen dus niets over individuele personen en ook niet over aparte stambomen publiceren.

 

We zullen dus geen gegevens uit uw onderzoek publiceren zonder uw toestemming. U hoeft dus niet te vrezen dat uw werk ineens ergens anders gepubliceerd wordt.

 

Ook zullen we zonder uw toestemming geen onderzoeksgegevens aan andere onderzoekers of instelliungen verstrekken.

Hoe kunt u meedoen?

 

U kunt op verschillende manieren meedoen:

 

 

Een andere mogelijkheid om bij te dragen is via TreeChecker. Dit programma is speciaal door het onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie van de Universiteit Utrecht ontworpen om grote genealogische bestanden automatisch te laten controleren en analyseren op kwaliteit en eventuele fouten. Het programma is op dit moment in de testfase (betafase) en kunt u vinden via deze link.

 

 

 

We hopen op ook uw bijdrage!

Meer informatie

 

Ons onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werken we samen met genealogen als Bob Coret (Genealogie Online) en hebben we overleg met het Centraal Bureau voor Genealogie en wetenschappers van andere Europese universiteiten die met soortgelijk onderzoek bezig zijn.

 

Voor meer informatie over de achterliggende projecten van ons onderzoek verwijzen we u graag naar de rest van onze (Engelstalige) website, met name naar de Projects-pagina.

 

U kunt ons uiteraard ook mailen via collective-action@uu.nl.