Project 'Ja, ik wil!'

PROJECT VOLTOOID!!

 

Met dank aan onze vele vrijwilligers is het de laatste periode heel hard gegaan en hebben we het project onlangs kunnen afronden.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van ons onderzoek en zo op de hoogte blijven van eventuele volgende projecten? Meld u dan aan via deze link


 

Welkom bij de projectpagina van het Vele Handen-project 'Ja, Ik Wil!'. Dit project, opgezet en begeleid door onderzoekers van het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht heeft tot doel de data in de Amsterdamse ondertrouwakten (1581-1811) te ontsluiten voor verder onderzoek.

 

Via de links hieronder vindt u meer informatie over het project, achtergrondliteratuur, en voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek waarvoor we deze bron willen gebruiken. Heeft u opmerkingen of vragen? Mail ons op ja-ik-wil.gw@uu.nl.

 

  Wat zijn ondertrouwakten?

Waarom gebruiken we ondertrouwakten voor dit onderzoek?

Waarom juist de Amsterdamse ondertrouwakten?

 

Om wetenschappelijk goed onderzoek te kunnen doen, hebben we een goede bron nodig, dat wil zeggen: een bron met zo veel mogelijk informatie over een zo groot mogelijke groep mensen over een zo lang mogelijke periode. De Amsterdamse ondertrouwregisters zijn wat dat betreft uniek in hun soort. Deze registers beslaan ruim 230 jaar (1581-1811) en bieden zeer veel details over de aanstaande bruid en bruidegom: hun leeftijd, hun beroep, waar ze vandaan kwamen, of hun ouders nog leefden, et cetera.

 

Hoewel ook elders in het land (onder-)trouwregisters bewaard zijn gebleven, bevatten de Amsterdamse akten juist op die punten die voor ons onderzoek belangrijk zijn (leeftijdsvermeldingen, vermelding beroep bruidegom, etc.) aanzienlijk meer informatie dan documenten die elders bewaard zijn gebleven. De Amsterdamse ondertrouwakten zijn daarom, mede gezien hun omvang (ca. 492.000 akten) en hun continuïteit (een vrijwel ononderbroken serie registers die ruim 230 jaar beslaan) de meest geschikte registers voor ons onderzoek gebleken.

 

Met het project ‘Ja, ik wil!’ willen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Stadsarchief Amsterdam deze enorme hoeveelheid gegevens geschikt maken voor wetenschappelijk historisch onderzoek naar de samenhang tussen demografie, huwelijkspatronen, en de sociaaleconomische situatie van de Lage Landen.

Doe mee!

Wat levert het u op?

 Waarom dit onderzoek?

 Nog meer weten?

Bijzondere vondsten

 Wist u dat....

   
terug naar Hoofdpagina