Project 'Ja, ik wil!'

PROJECT VOLTOOID!!

 

Met dank aan onze vele vrijwilligers is het de laatste periode heel hard gegaan en hebben we het project onlangs kunnen afronden.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van ons onderzoek en zo op de hoogte blijven van eventuele volgende projecten? Meld u dan aan via deze link


 

Welkom bij de projectpagina van het Vele Handen-project 'Ja, Ik Wil!'. Dit project, opgezet en begeleid door onderzoekers van het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht heeft tot doel de data in de Amsterdamse ondertrouwakten (1581-1811) te ontsluiten voor verder onderzoek.

 

Via de links hieronder vindt u meer informatie over het project, achtergrondliteratuur, en voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek waarvoor we deze bron willen gebruiken. Heeft u opmerkingen of vragen? Mail ons op ja-ik-wil.gw@uu.nl.

 

  Wat zijn ondertrouwakten?

Waarom gebruiken we ondertrouwakten voor dit onderzoek?

Waarom juist de Amsterdamse ondertrouwakten?

Doe mee!

Wat levert het u op?

 Waarom dit onderzoek?

 Nog meer weten?

   
De Moor, Tine en Jaco Zuijderduijn, 2013. The Art of Counting. Reconstructing Numeracy of the Middle and Upper Classes on the Basis of Portraits in the Early Modern Low Countries. Historical Methods 46 (1): 41-56.
De Moor, Tine en Jan Luiten van Zanden, 2010. 'Every Woman Counts': A Gender-Analysis of Numeracy in the Low Countries during the Early Modern Period. Journal of Interdisciplinary History 41 (2): 179-208.
De Moor, Tine en Jan Luiten van Zanden, 2010. Girl power: the European marriage pattern and labour markets in the North Sea region in the late medieval and early modern period. The Economic History Review 63 (1): 1-33.
De Moor, Tine, en Jan Luiten van Zanden, 2008. Van fouten kan je leren. Een kritische beschouwing van de mogelijkheden van 'leeftijd-stapelen' voor sociaal-economisch onderzoek naar gecijferdheid in het pre-industriële Vlaanderen en Nederland. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5 (4): 55-86.
Hajnal, J., 1982. Two Kinds of Pre-Industrial Household Formation System. Population and Development Review 8 (3): 449-494.
  Hajnal, J., 1965. European Marriage Patterns in Perspective. In: D. V. Glass and D. E. C. Eversley (eds), Population in History (London: Edward Arnold), 101-143.
  Hart, Simon, 1976. Geschrift en getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse Archivalia, 1600-1800 (Dordrecht: Historische Vereniging Holland).
Hart, Simon, 1973. Een sociale structuur van de Amsterdamse bevolking in de 18e eeuw. In: Genootschap Amstelodamum (red.), Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 65 (Amsterdam: De Bussy, Ellerman, Harms), pp. 73-84.
Hart, Simon, 1955. Enige statistische gegevens inzake analfabetisme te Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. Amstelodamum 55(1): 3-7.
Laslett, Peter, 1988. Family, kinship and collectivity as systems of support in pre-industrial Europe: a consideration of the 'nuclear-hardship' hypothesis. Conitnuity & Change 3(2): 153-175.
Reher, David S., 1998. Family Ties in Western Europe: Persistent Contrasts. Population and Development Review 24 (2): 203-234.

Bijzondere vondsten

 Wist u dat....

   
terug naar Hoofdpagina