Project 'Ja, ik wil!'

PROJECT VOLTOOID!!

 

Met dank aan onze vele vrijwilligers is het de laatste periode heel hard gegaan en hebben we het project onlangs kunnen afronden.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van ons onderzoek en zo op de hoogte blijven van eventuele volgende projecten? Meld u dan aan via deze link


 

Welkom bij de projectpagina van het Vele Handen-project 'Ja, Ik Wil!'. Dit project, opgezet en begeleid door onderzoekers van het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht heeft tot doel de data in de Amsterdamse ondertrouwakten (1581-1811) te ontsluiten voor verder onderzoek.

 

Via de links hieronder vindt u meer informatie over het project, achtergrondliteratuur, en voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek waarvoor we deze bron willen gebruiken. Heeft u opmerkingen of vragen? Mail ons op ja-ik-wil.gw@uu.nl.

 

  Wat zijn ondertrouwakten?

  Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd besloten dat elke Rooms-Katholieke parochie een huwelijksregister moest aanleggen. Na de Alteratie van 1578 namen de protestanten deze verplichte registratie over.

 

De ondertrouwregisters bevatten echter niet de gegevens van het huwelijk, maar van de daaraan voorafgaande ondertrouw. De ondertrouw moest minimaal drie zondagen voor het huwelijk ingeschreven worden. Op die manier kon het aanstaande huwelijk op drie achtereenvolgende zondagen worden afgekondigd. Dit gebeurde voor protestanten in de kerk en voor andersgelovigen voor het stadhuis (‘van de pui’). De bedoeling van deze vooraankondiging was om diegenen die bezwaren hadden tegen het huwelijk (vanwege bijvoorbeeld een eerdere trouwbelofte aan een ander) de gelegenheid te geven hun bezwaren tijdig kenbaar te maken en te onderzoeken.

 

Als de bruid en/of bruidegom niet of pas sinds kort in Amsterdam woonde, moest het huwelijk ook worden aangekondigd in de (laatste) woonplaats van bruid en/of bruidegom. Andersom gold dat ook: als Amsterdammers elders wilden trouwen, moest hun ondertrouw ook in Amsterdam geregistreerd en afgekondigd worden. Deze laatste afkondigingen kwamen terecht in het extra-ordinaris register.

 Waarom gebruiken we ondertrouwakten voor dit onderzoek?

Waarom juist de Amsterdamse ondertrouwakten?

Doe mee!

 Waarom dit onderzoek?

Wat levert het u op?

 Nog meer weten?

Bijzondere vondsten

 Wist u dat....

   
 
 
terug naar Hoofdpagina