Project 'Ja, ik wil!'

PROJECT VOLTOOID!!

 

Met dank aan onze vele vrijwilligers is het de laatste periode heel hard gegaan en hebben we het project onlangs kunnen afronden.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van ons onderzoek en zo op de hoogte blijven van eventuele volgende projecten? Meld u dan aan via deze link


 

Welkom bij de projectpagina van het Vele Handen-project 'Ja, Ik Wil!'. Dit project, opgezet en begeleid door onderzoekers van het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht heeft tot doel de data in de Amsterdamse ondertrouwakten (1581-1811) te ontsluiten voor verder onderzoek.

 

Via de links hieronder vindt u meer informatie over het project, achtergrondliteratuur, en voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek waarvoor we deze bron willen gebruiken. Heeft u opmerkingen of vragen? Mail ons op ja-ik-wil.gw@uu.nl.

 

  Wat zijn ondertrouwakten?

Waarom gebruiken we ondertrouwakten voor dit onderzoek?

Waarom juist de Amsterdamse ondertrouwakten?

Doe mee!

Wat levert het u op?

 Waarom dit onderzoek?

 

De Lage Landen hadden al vanaf de late middeleeuwen een bijzondere positie in demografisch opzicht: de leeftijd bij het eerste huwelijk was relatief hoog (zowel voor mannen als voor vrouwen), het verschil in leeftijd tussen de huwelijkspartners relatief klein, en vergeleken bij de rest van de wereld bleven er relatief veel mensen hun hele leven ongehuwd. Dit patroon, bekend als het West-Europese Huwelijkspatroon (European Marriage Pattern, EMP), heeft mogelijk een grote invloed gehad op de economische bloei die de Lage Landen al vroeg doormaakten. ten opzichte van bijvoorbeeld Zuid-Europa.

 

Zoals vermeld, gebruiken we voor ons de onderzoek de gegevens uit de ondertrouwregisters van Amsterdam. Met name Simon Hart heeft in het verleden al veel werk op dit gebied verzet (klik hier voor enkele van zijn artikelen); mede op de activiteiten van zijn team destijds is de huidige index op de site van het Stadsarchief gebaseerd. Ons onderzoek gaat echter verder dan Hart's eerdere onderzoek. Met name nieuwe onderzoeksvragen die sindsdien zijn opgekomen (bijvoorbeeld over de relatie tussen migratie en huwelijkspatronen, of over de rol van consensus binnen het huwelijk (zie ook ons artikel hierover)) maken het nodig om de gegevens op een andere manier te verzamelen en te analyseren. Door alle gegevens over de gehele periode integraal in te voeren, hopen we de rol van het huwelijk in al zijn aspecten binnen de vroegmoderne maatschappij nog beter te kunnen onderzoeken en te verklaren.

 

Uw bijdrage aan dit project is daarom een belangrijke bijdrage voor de wetenschap! Het project wordt uigevoerd door onderzoekers van ons onderzoeksteam in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam en Picturae/Vele Handen.

 

Voor meer (Engelstalige) informatie over onze projecten, kunt u hier klikken.

 Nog meer weten?

Bijzondere vondsten

 Wist u dat....

   
terug naar Hoofdpagina