Project 'Ja, ik wil!'

Voorbeeld huwelijksconsent (Amsterdam, 1728)

 

 

Uit het Hoogduits vertaald

 

Naadien onze zoon Berent

Berens Prange als suikerbakkersgezel

in Amsterdam zig aldaar met een

ons wel onbekende, dog verhoopen een

Christelijke en Godvreezende juffer egte-

lijk verloofd heeft: en tot zulk zijn

Christelijk voornemen onze ouderlijke

bijstemming en verlof schriftelijk ver-

langt, zo hebben wij hem zijn verzoek

niet verweigeren willen, maar geeven

hiermede ons ouderlijk consent en

verlof, dat bovengedagte egtverlooving

door Christelijke copulatie voltrokken

en bestadigd werde, t' oirconde der waar-

heid hebben wij deezen verlofschijn

nevens begeerden Not:[1] en geloofhafte

getuigen zelfshandig onderschreeven.

Zo geschied vollen 22ten junii 1727.[2]

Onderstond & was geteekend

Berendt Lubbers Prange

in fidem premisso-

rum [3] A. H. Bremer

Not: cas: publ: m: propria [4]

 

Aantekening rechts:

Hen: Ernest Auckenius Past. et

testis requisitus m propria [5]

[handtekening in Hoogduits lettertype] getuige dit

Berent Wijlcken als getuige

 

Getrouwelijk vertaald uit zodanig

Hoogduits instrument in Amsterdam

den 13 julii 1728 bij mij alhier resi-

deerende

J. Cs. de Wolff

Not: Publs [6]

 

Bron

FamilySearch, images, Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1553-1909, Nederlands Hervormd > Amsterdam, Huwelijksbijlagen 1724-1730, image 614 of 919. Online hier beschikbaar.

 

 

Noten

[1] Not: = Notaris.

[2] Deze brief van consent is dus ongeveer een jaar voor de uiteindelijke ondertrouw en huwelijk al opgesteld (mogelijk bij een tussentijds bezoek van hun zoon aan het ouderlijk huis?)

[2] in fidem premissorum = ter betrouwbaarheid van voormelde personen (gebruikelijke afsluiting bij notarieel bekrachtigde akten, waarbij de notaris de betrouwbaarheid van de getiuigenverklaring bevestigt).

[3] Not: cas: publ: = notaris van openbare zaken; m propria = zijn eigen handtekening (dit wordt gebruikt bij kopieën of afschriften, waarbij de kopiïst bevestigt dat in het origineel een authentieke handtekening is gezet).

[4] Past. et testis requisitus m propria = pastor en vereiste getuige. Voor m propria, zie noot 3.

[5] Not: Publs: = notaris van openbare zaken