Activities

Future activities

2020

 

2 October 2020, Lecture 'Collective urbanism? Challenges and opportunities for commons in cities in past, present and future' (Brussels, Belgium)

Tine De Moor will deliver the lecture 'Collective urbanism? Challenges and opportunities for commons in cities in past, present and future' at the StadssSalonsUrbains session of 2 October 2020 in Brussels. At these sessions Lectures will be delivered and debates will be held on urban matters, making this meetings a meeting point for urban professionals, students and all city lovers. The sessions are organized by Brussels Academy, an urban university sharing knowledge on Brussels with citizens and Brussels civil society actors by organising free classes.  

> General info

> More info in due time 


14 October 2020, Café Masereel 'De economie heeft een nieuw kompas nodig' (Bruges, Belgium)

[due to scope, only in Dutch]

Tine De Moor zal één van de genodigde debatdeelnemers zijn aan Café Masereel on tour met het thema 'De economie heeft een nieuw kompas nodig'. Het debat zal plaatsvinden in De Snuffel te Brugge op 14 oktober 2020 vanaf 20:00 uur. Het Café Masereel on tour vindt plaats onder auspiciën van het Masereelfonds onder de noemer #BeterNaCorona en is een oproep om samen, grondig en toekomstgericht na te denken over de manier waarop dit complexe land, deze struikelende Europese Unie en deze verdeelde wereld beter (lees: socialer en ecologischer) kunnen worden na corona. Na de online versies vanwege de coronacrisis zullen er in het najaar ook weer bijeenkomsten op locatie plaatsvinden.

> Algemene info


19 November 2020, 2020 Conference Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken (LPB) (Nijmegen, The Netherlands).

[due to scopy, only in Dutch]

Tine De Moor zal een van de genodigde discussieleiders zijn tijdens de tweede dag van het 3e jaarlijkse congres van het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken (LPB), dat van 18 tot en met 20 november 2020 georganiseerd wordt door en in de Gemeente Nijmegen. Het congres is bedoeld voor professionals die binnen Nederland zctief zijn op het gebied van integraal buurt- en wijkgericht werken.

Meer info volgt.

  

Previous activities

For an overview of our past activities, please consult our Results-page.