Activities

Future activities

   

4-12 October, World Commons Week (Washington, USA; worldwide; online)

From 4 until 12 October 2018, the International Association for the Study of the Commons (IASC) will organize the 'World Commons Week', celebrating 50 years of commons' research, kicked off by the famous, but disputed article by Garret Hardin in 1968. What commons are really about (as opposed to Hardin's definition, which was actually abut open and unregulated access rather  than about commons), will be the focus of a week of various events:

> Policy Seminar & Conference (Washington, DC, USA, 4 & 5 Oct.)

> Local events worldwide (4-12 October)

> Unique webinar 24-hour marathon with speakers at noon in every global time zone

Tine De Moor will be one of the webinar lecturers, delivering her lecture 'Back on the agenda! Learning from the historical commons for a sustainable future' at noon (12:00) for time zone UTC+1:00 (Amsterdam). All webinars can be followed online.

 

> World Commons Week website

   

13 October, BOKD/LVKK Drentse Dorpendag (Oosterhesselen, Netherlands)

[due to scope only in Dutch]

Dorpsbelangen en dorpshuizen zijn hun rol aan het heruitvinden en overheden zoeken naar mogelijkheden om dorpsbewoners meer zeggenschap te geven. Of het nu gaat om de zorg voor elkaar, bijdragen aan klimaatdoelstellingen of beheer van de leefomgeving, er worden diverse initiatieven ontplooid. Tijdens de Drentse Dorpendag op 13 oktober in Oosterhesselen, georganisserd door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), in samenwerking met de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). Tijdens deze dag worden diverse voorbeelden van hedendaagse initiatieven getoond en zullen diverse sprekers ingaan op aspecten van onderlinge samenwerking binnen lokale gemeenschappen. Eén van deze lezingen zal verzorgd worden door onze Onderzoeksgroep 'Instuties voor Collectieve Actie'.

 

> Webpagina Drentse Dorpendag

 
   
 

13 November, Commons stadsateliers' - Antwerpen Sharing City (Antwerp, Belgium)

[due to scope only in Dutch]

Grond wordt al eeuwen geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. Commons bieden een alternatief: burgers organiseren wonen, voedselproductie, of trage wegen als commons. Tijdens de bijeenkomst ''Commons stadsateliers' - Antwerpen Sharing City' vind een publiek debat plaats over de nieuwe, vitale commons in Vlaanderen en Brussel. Geëngageerde mensen delen hun ervaringen over gezamenlijke initiatieven voor gedeeld eigenaarschap of gedeelde gebruiksrechten. Tine De Moor zal de keynote lezing voor deze bijeenkomst verzorgen.

> Meer info

   
 

26 November, Studium Generale Lezing 'Commons en de stad van de toekomst' (University of Antwerp, Belgium)

[due to scope only in Dutch]

Tine De Moor zal op 26 november 2018 de Studium General Lezing Commons en de stad van de toekomst' aan de Universiteit Antwerpen verzorgen. In deze lezing zal zij ingaan op de opkomst van de zogenaamde burgercollectieven. In deze collectieven werken burgers samen en creeëren zo nieuwe collectieve goederen en diensten, zorgen voor alternatieven (zowel in de private als publieke sector), en creëren meerwaarde, niet alleen voor zichzelf maar voor de hele samenleving. Vragen die aan de orde zullen komen, zijn o.a.:  Hoe moeten we deze “golf” aan nieuwe burgercollectieven interpreteren? Is dit echt nieuw of hebben we dit al eens eerder gehad? En: welke uitdagingen mogen we verwachten wanneer er steeds meer publieke en private diensten via burgercollectieven zullen geregeld worden?

> Meer info

2019

 

1-5 July, XVII Biennial IASC-Conference (Lima, Peru)

From July 1 until July 5, 2019, The Pontifical Catholic University of Peru and the Universidad de los Andes from Bogotá, Colombia, will jointly organize the XVII Biennial IASC-Conference, that will be held at the premises of the Pontifical Catholic University of Peru in Lima, Peru. Chair of this conference will be prof. Juan Camilo Cardenas, dean at the Universidad de los Andes and keynote lecturer at the IASC2017 Conference.

> Conference website

> Call for abstracts

Previous activities

For an overview of our past activities, please consult our Results-page.