Resultaten Internship Project 2013-2014

Broodfondsen (Jonathan Fink-Jensen i.s.m. Broodfondsmakers) 


In zijn Master-thesis trekt Jonathan Fink-Jensen, Master-student  Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht een vergelijking tussen de achttiende- en negentiende-eeuwse friendly societies en de hedendaagse Broodfondsen. Onderdeel van deze scriptie was een enquête onder de deelnemers aan de Broodfondsen, een enquête die meer dan 800 reacties opleverde. Dankzij deze enquête krijgen we een goed inzicht in de achtergrond en motivaties van deelnemers aan deze Broodfondsen, die voor ZZP-ers een betaalbaar alternatief bieden voor de reguliere, duurdere arbeidsongeschiktheids-verzekeringen van de gevestigde verzekeringsmaatschappijen. 

 

Naar aanleiding van het onderzoek van Jonathan Fink-Jensen verscheen op 15 augustus 2014 een online-artikel in Sociale Vraagstukken (zie ook hieronder)

 

Enquête en interviews      Jonathan Fink-Jensen -  Collectieve zelfhulp in financieel onzekere tijden. Een historische vergelijking tussen achttiende- en negentiende eeuwse friendly societies en eigentijdse Broodfondsen

Gerelateerde artikelen

Jonathan Fink-Jensen en Tine De Moor - 'Ook minder ‘avontuurlijke’ zelfstandigen sluiten zich nu aan bij een Broodfonds' (n.a.v. onderzoek Jonathan Fink-Jensen i.s.m. Broodfondsmakers)

Sociale Vraagstukken, 15 augustus 2014

 

Zorgcoöperaties (Roel van Beest i.s.m. KCWZ/Aedes-Actiz)

 

Roel van Beest, Master-student Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, stelt in zijn thesis de volgende vraag centraal: Hoe verhouden de motivaties en achtergronden van mensen die zich hebben aangesloten bij een zorgcoöperatie in een krimpdorp zich tot die van mensen die lid zijn geworden van een coöperatie in een stad? Voor dit onderzoek onderzocht hij de verschillen tussen een zorgcoöperatie in een zogenaamd 'krimpdorp' (Zorgcoöperatie Helenaveen in het Noordbrabantse Deurne) en twee zorgcoöperaties in een grote stad (respectievelijk de Coöperatieve zorgvereniging Noorderzon (Amsterdam) en de kleinschaliger zorgcoöperatie Tussen Spoor en Singel (Utrecht). De resultaten van dit onderzoek zijn niet onopgemerkt gevleven, zoals blijkt uit twee gerelateerde artikelen in nationale media (zie ook hieronder).
 

Resultaten

onderzoek

 

    Roel van Beest - Gemotiveerde burgers in stad en land 

 

Gerelateerde artikelen

Brabanders zorgen écht voor elkaar

(n.a.v. onderzoek Roel van Beest i.s.m. met KCWZ/Aedes-Actiz)

Brabants Dagblad, 27 augustus 2014, pp. 36-37

© Brabants Dagblad (artikel) en Van Assendelft Journalistiek (foto)

Transitie doet aantal zorgcoöperaties groeien

(n.a.v. onderzoek Roel van Beest i.s.m. met KCWZ/Aedes-Actiz)

Skipr, 11 augustus 2014

Burgerinitiatief houdt burgers langer thuis

(n.a.v. onderzoek Roel van Beest i.s.m. met KCWZ/Aedes-Actiz)

Telegraaf, 17 juli 2014