Krachtiger als collectief: Uitdagingen van burgercollectieven in Nederland anno 2020

 

 

[due to scope, only available in Dutch] 

 

Het rapport 'Krachtiger als collectief' is onderdeel van het CollectieveKracht-project en brengt vanuit verschillende invalshoeken de meest urgente uitdagingen en behoeften van de burgercollectieven in beeld en toetst deze. Het rapport is een gecombineerd verslag van zowel een kwalitatieve onderzoek via interviews als een kwantitatieve onderzoek via een survey. Het rapport is in de eerste plaats bestemd voor geïnteresseerde leden van collectieven, hun netwerken, maar ook overheden en financierders

 

De resultaten van het onderzoek worden in de eerste plaats gebruikt als input voor het overleg met de burgercollectieven zelf, hun koepel- of netwerkorganisaties en andere betrokkenen (overheid, wetenschap, financiële wereld). Het doel hiervan is samenwerking realiseren gericht op de inrichting en de opbouw van het interactieve platform Kennisplatform CollectieveKracht (zie voor concept: www. CollectieveKracht.eu). In 2021 wordt verder gewerkt aan de praktische uitwerking van dit platform, in samenwerking met de burgercollectieven, maar ook met hun netwerken, overheden op verschillende niveaus, financierders van verschillende aard. Het belangrijkste doel van het platform is de kennis van en over (het functioneren van) burgercollectieven beter te laten circuleren en met elkaar in gesprek te gaan over hoe die kennis ook tot meerwaarde voor de brede beweging van collectieven kan leiden, ongeacht de sector waarin ze actief zijn. Wie geïnteresseerd is in het mee uitbouwen van dit platform, kan dat kenbaar maken via collective-action@rsm.nl.

 

U kunt het rapport lezen en downloaden via deze link. Een korte samenvatting kunt u hier vinden (for English, click here). Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met collective-action@rsm.nl.