Stages

Introductie

 

In Nederland, maar ook elders in Europa, valt een sterke opkomst van burgercollectieven (vaak in de vorm van coöperaties) waar te nemen. Vanwege het falen van zowel het vrije-markt-mechanisme als oplossingen van overheidswege, initiëren en creëren burgers eigen oplossingen op het gebied van zorg, energieproductie en -voorziening, en andere publieke voorzieningen. Deze nieuw gevormde collectieven lijken in velerlei opzicht opmerkelijk veel op historische instituties voor collective acties (ICAs); net als hun historische voorgangers zijn de hedendaagse collectieven ontstaan vanuit de burgers zelf (bottom-up) en is er sprake van zelfbestuur van de collectieven door de leden zelf. Deze 'doe-het-zelf-revolutie’ is niet onopgemerkt gebleven: onderzoekers, professionals, en beleidsmakers letten scherp op welke mogelijkheden en bezwaren deze revolutie met zich meebrengt.

 

Het Onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie van de Universiteit Utrecht draagt graag bij aan het huidige debat middels het verbinden van kennis over historische ICA's met de dagelijkse praktijk van de hedendaagse collectiviteiten, dit met het doel een beter begrip te krijgen van de ontwikkeling en mechanismen die bij hedendaagse burgercollectiviteiten een rol spelen. Een belangrijke rol hierin spelen de onderzoekstages van het Master’s programme Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief van de Universiteit Utrecht, zoals die sinds 2012-2013 aangeboden worden.

 

 

Click on picture for larger version Click on picture for larger version
Click on picture for larger version Click on picture for larger version

 

Stages

 

Studenten van het Master’s programme Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief van de Universiteit Utrecht vromen de spil in een samenwerking tussen academici, organisaties die betrokken zijn bij burgercollectieven (zoals kenniscentra en corporaties), en de collectieven zelf; de studenten doen dit middels onderzoek naar specifieke aspecten die te maken hebben met het institutionele ontwerp en functioneren van burgercollectieven. Dit onderzoek wordt wat betreft onderzoek naar hedendaagse en historische ICAs gecoördineerd door de onderzoekers van het onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie, in samenwerking met de betrokken stageverlenende organisaties. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren.

    Resultaten Stages 2015-2016


Stage-instelling


 

Titel scriptie 


 

Download


  Merel Hoveling - Coöperaties in Nederland, 2016  
Fleur Noy - Toelichting Inventaris Burgercollectieven Vlaanderen 2o16

  Aaron Roberts - From the manor to the ranch. A comparative study of common right development in the United States and England  

  Pieter Bouwsema - tba  


Stageresultaten in het nieuws

 

Merel Hoveling en Carin Heukers - Coöperaties in Nederland, 2016

Coöperatie, 17 juni 2016, pp. 14-17.

Coöperaties sterk vertegenwoordigd in Nederlandse economie en maatschappij [n.a.v. onderzoek Merel Hoveling]

NCR, Persbericht, 17 juni 2016

Fleur Noy en Dirk Holemans - Burgercollectieven in kaart gebracht

Oikos Tijdschrift 78(3), pp. 69-81.

Burger neemt heft in eigen handen [n.a.v. onderzoek Fleur Noy]

de Standaard, 28 augustus 2016